Det er din Bror og Søster

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Som menneske ble du født på denne jord i Guds bilde. Da du kom til denne verden, kom du med Guds kjærlighet til jorden, og da navlestrengen ble kuttet, ble du til et selvstendig individ med egne sanser, i en menneskelig form med armer og ben, med øyne, ører, nese og munn, for å sanse verden, for å være i kommunikasjon først og fremst med din mor og far som var der for deg, som tok i mot deg og viste deg varme og kjærlighet. Det er slik det skal være, for det er skapt i Guds bilde. Vi er alle like når vi ser verden for første gang. Vi er skapt av den samme kraften, og vi kommer fra vår jordiske mors oppfostring gjennom eget kjød skapt av mann og kvinne, skapt i Guds bilde.

Når du ser skaperverket, når du ser små barn som starter ut i dette livet, som blir født på denne jord, så skal du vite at Gud og skaperkraften gir oss liv, gir oss en eksistensiell mulighet for å utvikle oss selv for å finne vår plass i den store familien på jorden. For vi er av den samme opprinnelse, vi er av den samme kraften, og vi er alle brødre og søstre.

Gjennom de ulike kulturer, gjennom den ulike oppfostring i livet, gjennom ulik lære, skole og arbeid, gjennom ulike relasjoner med forskjellige religioner med forskjellig lære, så skapes og formes du selv, dine tanker, ditt eget jeg. For er det ikke slik at den som er født på den ene siden av jorden har en annen lære enn den som er født på andre siden? Vi er formet gjennom våre relasjoner med andre mennesker, og det er noe som sannelig er glemt på jorden. Det er en visdom som må ut til dine brødre og søstre at vi alle er skapt av den samme kjærlighetskraften. Gud har gitt oss mulighet til å finne vårt sanne jeg på denne materielle kloden. Denne skjønne blå planeten i universet er gitt deg for at du skal finne sannheten, gleden og visdommen i livet.

Det er din bror og søster du ser hver dag når du møter dine medmennesker, uavhengig av religion, uavhengig av opphav fra forskjellige kulturer i denne verden. For vi er alle skapt fra samme opprinnelse, fra mann og kvinne, vi er alle skapt gjennom kjødet med vårt åndelige vesen som drivkraft for å holde oss i live, for å utvikle oss selv på jorden.

Mennesket har gjennom religion og uforstand skapt segregering. Det er fordi egoismen rår, fordi brødre og søstre er oppfostret i miljøer der ulikheter har skapt skiller mellom mennesker, mellom relasjoner. Maktbegjær skaper voldelige konflikter som igjen skaper hat mellom mennesker, river opp den menneskelige natur som var og er bygget av kjærlighet. De jordiske pasjoner, de materielle pasjoner av det negative slag, gir grobunn for umenneskelig oppførsel, der vold og råskap finner sitt utspring. Og sannelig er det også slik at religiøs uforstand og uteblivelse av kjærlighet utfolder det menneskelige begjær som i sin fortreffelighet og forfengelighet dreper mennesker i Guds navn. Hvordan i all verden kan noen påberope seg vold og drap i Guds navn når Gud selv er kjærlighet, når du har ditt opphav fra kjærlighetskraften selv? Din Far og Mor i himmelen, Skaperen, din Gud, gråter når ens barn utøver vold i sin familie, mot sin bror og søster på jorden. Du er gitt din frie vilje i ditt åndelige vesen som i ditt kjød på jorden. Den frie vilje med de jordiske pasjoner kan gjøre godt, kan skape kjærlighet, men kan også skape vondt og et helvete på jord. Det kan alle og enhver se gjennom media som daglig serverer nyheter om konflikter, vold og krig, der menneskene ikke har forstand til å se seg selv, sitt sanne jeg. Det er din oppgave, det er alles oppgave, å bringe sannheten frem at vi alle er brødre og søstre, at vi er en stor familie, at vi alle er skapt av den samme kraften, og uten denne kraften, kjærlighetskraften, ja da ville vi ikke vært til, da ville vi ikke hatt et liv på jorden.

Det er din bror og søster du ser bli slått i hjel.
Det er din bror og søster som mangler kjærlighet, omsorg og rettferdighet.
Det er din bror og søster du kan yte bistand, du kan hjelpe for å skape likhet, for å skape et godt samfunn slik at alle mennesker på denne jorden kan få et verdig liv.

Ulikheter skaper skille mellom mennesker. Fattig og rik er menneskeskapt. Gud skapte oss lik, skapte oss ut av kjærlighet. La det være en påminnelse for deg at du gir kjærlighet til din bror og søster, til din store familie på denne skjønne planeten der du selv fikk anledning til å utvikle deg, der du selv ble gitt et liv for å skape og oppfylle ditt eget jeg, ditt sanne åndelige jeg. Det er en prektig gave gjennom livet. Bruk den til det gode. Gi av deg selv og bli ett med Guds kjærlighet, kjærlighet for alle.

Det er din bror og søster du møter på din vei i livet.
Det er din bror og søster du tar i hånden og smiler til.
Det er din bror og søster du møter når du ser vold, hat, misunnelse, begjær og egoisme.
Det er din bror og søster du møter i kjærlighet.
Det er din bror og søster du skaper relasjoner til i ditt liv.

Skap gode relasjoner med alle, gjennom å forstå hverandre, gjennom å hjelpe og vise omsorg for hverandre, gjennom visdommen som er gitt deg av Moder Jord, Guds visdom som du har i deg selv, kjærligheten som holder liv i deg, som ga deg liv i Guds skaperverk på jorden.

Vi er alle brødre og søstre, en stor familie skapt i kjærlighet, Guds kjærlighet for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight