Bli kjærlighet, og du har vunnet deg selv

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Jeg sitter her for meg selv. Jeg sitter her og ser utover sjøen. Jeg lar hendene mine så vidt berøre lyngen og de lilla blomstene. Den lilla fargen gir meg ro, fordi jeg føler meg i ett med denne fargen i naturen. Den svale brisen og den varme solen, den fine temperaturen denne sommerdagen, gjør meg så glad. Jeg tenker på de gode ord som min mor sendte meg denne morgenen, vennlige ord: Vær forsiktig min venn, ikke gå for nær sjøen og den bratte skrenten, glad i deg. Jeg elsker alle disse ordene som er der for å skape trygghet, for å skape ro og kjærlighet. Det er godt å ha noen som er nær og tar vare på deg i hverdagen. Slik tenker jeg når jeg sitter her og funderer over livet. Det var en god ballast å ta med seg da jeg vokste opp, tenker jeg når jeg sitter her for meg selv. Jeg har barndommens kjærlighet i meg og har funnet veien i det voksne liv. Jeg har funnet veien i et liv hvor jeg ser at et enkelt liv, et liv i moderasjon, gir meg gode følelser. Jeg ser at et liv hvor jeg var til nytte for andre ga meg god energi til å leve hver dag fullt ut, et liv uten ekstravaganse. Joda, jeg tok meg råd til en feiring i ny og ne, og det gir glede det også når jeg kunne dele det med andre.

Hva er nå denne kjærligheten? Jeg ser og føler på den tilstanden jeg akkurat nå befinner meg i, der jeg sitter på mitt barndoms sted, hvor jeg trakk meg tilbake i barndommen, hvor jeg selv fant naturens kjærlighet. Den gode følelsen jeg fikk som barn, den har jeg også her nå i voksen alder. Jeg kunne ikke forstå at Gud ikke grep inn, at Gud lot vonde ting skje, men jeg vet nå at vi har den frie vilje, at de vonde ting er menneskeskapt, at naturen viser Vår Herres kjærlighet betingelsesløst fordi den gis til alle, om de er gode eller vonde i gjerning.

Jeg ser meg selv på denne siden av livet sitte å reflektere over mitt jordiske liv hvordan jeg så verden og meg selv. Jeg ser meg selv slik jeg var på jorden. Jeg er en refleksjon av det jeg avspeilet i meg selv, det jeg gav av mitt liv til min neste, til mine medmennesker. Jeg ser at det livet ga meg kraft og kjærlighet på denne siden fordi tankene du skaper på jorden skaper deg selv, skaper ditt indre. Vennlighet og kjærlighet for våre medmennesker er veien til Guds kjærlighet og himmelen i en selv. Det gir deg glede, en ualminnelig ro i din åndelige tilværelse der du med dine tanker kan skape på samme måte som på jorden, Guds natur, Guds kjærlighet for alle. Den kjærligheten du bygget opp i deg selv ble den kraften som er av Skaperen. Derfor min venn, bli kjærlighet på jorden: Gi av deg selv og gjør ditt beste for å hjelpe dine medmennesker, gi omsorg og hjelp til dem som trenger det mest. Vær ærlig med deg selv og mot andre. Gi slipp på egoismen. Den forringer kjærligheten og skaper ensomhet. Kjærligheten overvinner alt, og når du selv er blitt kjærlighet, så har du vunnet over deg selv, da har du også funnet veien til Gud, fordi hans vilje blir din vilje, og hans vilje er kjærlighet.

Jeg kan si deg det min venn, at det er godt å være på denne siden og tenke tilbake på det livet du hadde på jorden når du ga din kjærlighet, når du gjorde ditt beste for din neste. Rettferdigheten seirer til syvende og sist, for rettferdighet er kjærlighet, og det er Guds visdom. Det er loven om årsak og virkning som skaper og gir det evige liv, et liv du selv skapte med dine tanker. Det er det enkle liv som gir deg glede, det enkle liv der kjærligheten råder og der egoismen er forlatt. Det er i moderasjon du kan reflektere uten å la forfengelighet og grådighet dominere livet for deg selv og for andre.

Livet på jorden er en god skole gitt deg av Skaperen i hans kjærlighet. Lev og lær. Feil gjør vi alle, hvis ikke hadde vi ikke vært på det materielle plan for å lære, for å lære om pasjonene som er der for å utvikle deg selv, pasjonene som er der for å mestres og overvinnes, for å skape kjærligheten i deg selv, himmelen som gir deg fred i sinnet og glede i hjertet.

Bli i kjærlighet slik at du en dag kan se tilbake på ditt liv, et godt liv der du var tilstede for dine medmennesker, der du kan smile for deg selv og takke din Skaper for at du ble gitt livet på jorden, for at du fant visdommen, for at du så hans kjærlighet, for at du ble ett med hans kjærlighet på jorden som i himmelen.

Vi er alle Guds barn, og vi er alle del av skaperverket. Vi ble skapt av kjærlighet. La oss selv bli kjærlighet for hverandre. Da min venn har du vunnet over deg selv i ditt jordiske liv.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight