Beton Guds kjærlighet

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Mitt liv på jorden som synsk ble kjent i Norge og også i Skandinavia ved mine søk etter savnede personer. Jeg hadde jevnlig artikler og meninger om mye forskjellig i det offentlige rom. Det var en posisjon som jeg tok til meg fordi jeg visste at livet inneholdt mer enn de fem sanser, den sjette sansen, å kunne se med det indre øyet, noe jeg også skrev om i mine bøker, ”Synsk” og ”Telepatiens gåte”. For folk flest var den sjette sans det paranormale, noe som lå langt til siden av deres materielle liv. For å få tilgang til dette åndelige, det innerste i en selv, det jeg kalte for den synske egenskapen, var noe som var vanskelig å forklare, fordi folk flest ikke hadde noe relasjon til sin indre åndelige sans. Folk flest har mer enn nok med sitt materielle jeg, med den materielle verden, inntil de vokser, inntil de ser at det er noe annet ved livet som er så mye mer betydningsfullt enn det en ser med sine fysiske øyne i speilet.

For mange år siden ble jeg kjent med Lise og Jostein, fordi vi på denne siden har kommunikasjon med dere fra jorden når dere kommer til oss i nattens søvn. Nattens vandring er mer enn en drøm. Nattens vandring er et liv på den andre siden, et liv der du kan bruke av deg selv som du gjør på jorden, men i en annen åndelig eksistens. Vi fikk kontakt med Lise og Jostein, som har evner for kontakt og utvikling med vår verden. I nattens mulm og mørke, som dere gjerne kaller det, har vi et vidunderlig lys i vår verden. Lise og Jostein arbeidet med oss, og etablerte kontakt med oss i sitt fysiske liv. Først med det åndelige bord, også kalt ouija bordet, og senere gjennom andre former for fysisk manifestering.

De ville prøve seg frem, og finne ut om det var et liv etter døden, og det fikk de sannelig erfare, for når de satte seg ved bordet fikk de først kontakt med sin egen familie. En dag spurte Lise om det var noen andre som ville gi dem et ord på veien. Da benyttet jeg muligheten og bokstaverte, Beton Guds Kjærlighet. – Og tør jeg spørre hvem dette er, sa Lise. Jeg bokstaverte Anna El.. hvorpå lise sier: Er det Anna Elisabeth Westerlund? Jeg bekreftet med et stort smil. Lise hadde ingen kjennskap til min tilstedeværelse, så hvordan visste hun at det var meg? Hvordan kom mitt navn til henne? Det kan jeg fortelle. Det kom ved at jeg omfavnet hennes aura og ga henne mitt navn telepatisk. Og det er slik vi fra denne siden kan komme til dere og gi dere vink og råd. Det er det som er å være synsk. Å være synsk er å ha kontakt med sine usynlige venner på den andre siden av livet.

Jeg mente da jeg levde på jorden at den synske egenskapen var en fysisk sans på samme vis som våre andre sanser. Vel, på en måte er jo det riktig, men det er også en sans hvor man etablerer kontakt med den åndelige siden av seg selv, og der igjennom åpner døren til den åndelige verden, til sine kjære og venner som står klar og venter og vil så gjerne hjelpe, ja, som ønsker å gi av seg selv, gi sin kjærlighet til det arbeidet som vi vet er så viktig å berette for dere på jorden, et budskap om at det ikke er noen død, at du og alle som forlater denne jord og ens fysiske kropp, går inn i en ny verden med en ny kropp som er av et annet slag enn den fysiske konsistens, men likevel er vi like virkelig, mye mer virkelig, for her kommer ditt sanne jeg frem, hvor du forstår at du er av gud, at du er skapt av denne kraften, denne kjærlighetskraften som finnes i alt, som finnes i deg selv, i moder jord, i alle levende vesener, kraften som har skapt alt som er, som er og blir kjærlighet til evig tid. Denne kraften er Gud.

Beton Guds Kjærlighet i ditt liv. La Gud og hans kjærlighet styre ditt indre, for når du selv blir kjærlighet så blir du ett med Gud. Da blir du ett med denne kraften som er så vidunderlig, som skaper fred i ditt sinn, som gir deg ro i livet, som gir deg lykke, som gir deg alt du har forstand til å forstå.

I mitt liv på jorden har jeg skrevet og sagt mangt og mye. Det er ikke alt jeg står ved i dag, fordi jeg nå har større forståelse, mer visdom enn det jeg hadde på jorden. Gud er kjærlighet. Det vet jeg nå. Se i naturen, se alle blomstene, se det vakre, se ut i universet, se solen som skinner på deg, som skinner på oss alle. Solen gir et utrykk for Guds kjærlighet. Det samme gjør naturen. Den er åpen og tilgjengelig for oss alle. Det får deg selv til å forstå hvilken vidunderlig kraft som finnes i universet, som bare gir, og som ikke krever. La dette være noe som du kan ta til deg fordi hvis du yter og gir av deg selv, da gir du kjærlighet, da er du Guds forlengede arm på jorden. Beton Guds kjærlighet i alt du gjør, i alt du foretar deg i ditt liv, og til syvende og sist så vil du selv forstå at når du er blitt kjærlighet så er du blitt ett med Gud, ett i hans bevissthet, og hans bevissthet blir din bevissthet, hans visdom blir din visdom.

Når jeg kommer til dere på denne måten og forteller gjennom Lise og Jostein, så kommer jeg til dere i kjærlighet. Lise og Jostein ønsker bare å formidle mitt budskap; å fortelle dere alle at livet fortsetter, at vi er alle en stor familie, og at vi må ta vare på hverandre.

Kjære bror og kjære søster, la mitt budskap komme til deg uforseglet. La mitt budskap være åpent for alle. La dette synke inn i ditt innerste. La det synke inn at jeg som kommer til deg og sier dette lever i beste velgående, at jeg var Anne Elisabeth Westerlund da jeg levde på jorden. Jeg har hatt mange liv. Det er Guds barmhjertighet. Det er Guds rettferdighet. Det er Guds kjærlighet som gir oss mulighet til å utvikle oss gjennom mange liv, utvikle oss spirituelt, så vi kan komme nærmere hans kjærlighet etter hvert som vi vokser i kjærlighet inne i oss selv.

I denne boken vil jeg gå gjennom mange tema. Ta deg god tid til å reflektere over de utsagn og de beretninger som jeg kommer med. Det er virkeligheten fra denne siden jeg vil fortelle om, en virkelighet du ikke kan se i speilet på jorden, en virkelighet som er bak speilet. Det er en virkelighet som du må finne i ditt innerste jeg. Og det kan du gjøre min venn. Du kan utvikle deg spirituelt slik jeg har gjort, slik jeg gjør på denne siden, for det er en kontinuerlig utvikling i vår skapers kjærlighet.

Jeg er Anna Elisabeth Westerlund, Gud velsigne deg min venn.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight