Anna Elisabeth Westerlund

 

Den fysiske død her på jorden åpner døren til en ny verden, og det gode du skapte i deg selv og for andre på jorden er det du tar med deg, himmelen i deg selv som vil blomstre og skapes i det evige liv, i den åndelige verden, i guds kjærlighet.


Anna Elisabeth
Westerlund

Jostein Strommen Foundation

Spirit World Insight


HIMMELFARTEN & OPPSTANDELSEN
Kommunisert av Anna Elisabeth Westerlund etter sin død. Hva skjer etter døden, og hvilke tanker gjør du deg når den fysiske kroppen er blitt til jord?

The ASCENSION & RESURRECTION
Communicated by the Norwegian author Anna Elisabeth Westerlund after her death. What happens after death and what thoughts come to your mind when your physical body turns into dust. Only the Norwegian edition is available.

Anna Elisabeth Westerlund (1907 – 1995)
Norwegian born, author and known for her psychic abilities.

Forfatterskap – Nasjonalbiblioteket
Les om hennes liv


Anna Elisabeth Westerlund


Anna Elisabeth Westerlund, bok skrevet av Bente Gullveig Alver

Hør lydklipp og les mer om Anna Elisabeth Westerlund og samarbeidet hun hadde med Bente Gullveig Alver.

Bok og Lydbok kan også lånes på biblioteket.Podcast Bente Gullveig Alver - Anna Elisabeth Westerlund 7. Mars 2013

Bente Gullveig Alver, forfatter av boken om Anna Elisabeth Westerlund, deltok på en av våre seanser 7. mars 2013 som observatør og fikk kontakt med Anna Elisabeth Westerlund. I dette lydklippet spør Bente om det er skjedd mirakler ved graven slik Anna hadde fortalt henne skulle skje etter hun gikk bort. Anna Elisabeth besvarer spørsmålene til Bente med telekinese, ett bank for JA og to bank for NEI.
(White Bear håndterer energien for telekinese og er aktiv gjennom mediet i transe som høres i bakgrunnen med dyp pust.)Bente Gullveig Alver: Kan jeg spørre deg Anna om en ting?

Anna Elisabeth Westerlund: JA (ett bank)

Bente Gullveig Alver: Anna, du sa en gang at det ville skje mirakler ved din grav på kirkegården hvor du ligger begravet. Vet du om det har skjedd mirakler etter du var død ved den graven?

Anna Elisabeth Westerlund: NEI (to bank)

Bente Gullveig Alver: Nei, for jeg vet ikke om noen som kunne fortelle meg om det.

Britt Hysing-Dahl: Hvor var den graven?

Bente Gullveig Alver: Hun ligger begravet i Oslo.

Anna Elisabeth Westerlund: Anna bekrefter med JA, (ett bank)

Bente Gullveig Alver: Hun er jo født på Hamarøy, men ligger begravet i Oslo hvor hun bodde mesteparten av tiden.

Britt Hysing-Dahl: Hun bodde i Oslo helt siden før krigen, ikke sant?

Bente Gullveig Alver: Ja, hun hadde ingen kontakt med sin familie. Jeg håper Anna ikke er så ensom der hun er nå, som hun var her. Hun hadde mange mennesker omkring seg, men ikke som var av familie.

Anna Elisabeth Westerlund: Anna bekrefter med JA, (ett bank)

Britt Hysing-Dahl: Det går an å spørre om hun har det bra.

Anna Elisabeth Westerlund: Anna bekrefter med JA, (ett bank)

Bente Gullveig Alver: Kan jeg spørre om hun har det bra?

Anna Elisabeth Westerlund: Anna bekrefter med JA, (ett bank)

Bente Gullveig Alver: Ja, jeg tror det.


Britt Hysing-Dahl, tidligere direktør ved Bergen Røde Kors sykehjem, hadde kontakt med Anna som fast gjest ved våre seanser fra 2009 til 2013. Hun kom med hospice-filosofien for Bergen Røde Kors sykehjem, palliativ/lindrende behandling og en verdig avslutning på livet. Britt gikk bort 25. April 2013.

Les hennes avslutningsord i boken Love is Everything – 23. Closing Words by Britt Hysing-Dahl


Britt Hysing-Dahl

Britt Hysing-Dahl, photo from Nordic Congress, Bergen, April 3-5, 2003 AGING, OPINION, OPPORTUNITY – learning parent care.


 


Bente Gullveig Alver

Bente Gullveig Alver gikk bort 2. desember 2020.
Minneord – Universitetet i Bergen 18. desember 2020.

Professor emerita, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Forfatterskap Nasjonalbiblioteket