Anna Elisabeth Westerlund

 
The ASCENSION & RESURRECTION
Communicated by the Norwegian author Anna Elisabeth Westerlund after her death. What happens after death and what thoughts come to your mind when your physical body turns into dust. Only the Norwegian version is available.

Den fysiske død her på jorden åpner døren til en ny verden, og det gode du skapte i deg selv og for andre på jorden er det du tar med deg, himmelen i deg selv som vil blomstre og skapes i det evige liv, i den åndelige verden, i guds kjærlighet.Anna Elisabeth Westerlund
Jostein Strommen Foundation

Spirit World Insight

Kommunisert av Anna Elisabeth Westerlund etter sin død. Hva skjer etter døden, og hvilke tanker gjør du deg når den fysiske kroppen er blitt til jord?