ACROSS THE BORDERLINE

 

ACROSS THE BORDERLINE was the first book I wrote, where my spiritual journey commenced. Very much the same findings as provided by Charles Richet in his book "Thirty Years of Psychical Research – being a Treatise on Metapsychics" – BORDERLINE FACTS & RESEARCHJostein Strommen

 

ACROSS THE BORDERLINE
(Published 2009)

PROOF OF SURVIVAL AFTER DEATH –
A PERSONAL «ACROSS THE BORDERLINE» EXPERIENCE

In “ACROSS THE BORDERLINE”, you will read that I inherited the book “I see a country” (1) from my deceased uncle, which started my spiritual journey. When he now enters the seance room and communicates using telekinesis, there is, all of a sudden, a distinct scent that we who knew him, recall from only one place in this world, his old house where he used to live on earth. We who had visited his home often, know that he is present when this scent enters the room. It is a personal «ACROSS THE BORDERLINE» experience; however, firm proof of his presence and survival after death.

Norwegian Edition

BEVIS PÅ OVERLEVELSE ETTER DØDEN –
EN PERSONLIG «Å KRYSSE GRENSEN» OPPLEVELSE

I “Å KRYSSE GRENSEN” vil du lese at jeg arvet en bok fra min avdøde onkel “Jeg ser et land” (1) som startet min spirituelle reise. Når han nå entrer seanse rommet og kommuniserer med telekinese, tar han med seg duften som kun kan minnes fra ett sted i verden, hans gamle hus hvor han bodde da han levde på jorden. Vi som besøkte ham ofte vet at han er tilstede når denne duften plutselig inntrer. Det er en personlig «Å KRYSSE GRENSEN» erfaring, men et fast bevis for hans tilstedeværelse og overlevelse etter døden.

(1) “Jeg ser et land” (I see a country) – skrevet av Gudrun M. Thomassen, Tiden Norsk Forlag AS, 1988.