Anna Elisabeth Westerlund (NORSK)

Anna Elisabeth Westerlund      

Anna Elisabeth Westerlund
(1907 – 1995)

Forfatter og kjent for sine synske evner. Anna er en viktig bidragsyter i vår kommunikasjon med den andre siden.

Les om hennes liv
Forfatterskap – Nasjonalbiblioteket

Anna har kommunisert boken “Himmelfarten og Oppstandelsen”.


Les boken ..


Himmelfarten & Oppstandelsen

Himmelfarten & Oppstandelsen

 

Den fysiske død her på jorden åpner døren til en ny verden, og det gode du skapte i deg selv og for andre på jorden er det du tar med deg, himmelen i deg selv som vil blomstre og skapes i det evige liv, i den åndelige verden, i guds kjærlighet.

– Anna Elisabeth Westerlund

Fra boken side 261 –

46. Gud velsigne deg

Guds kjærlighet er enestående.
Guds kjærlighet er fullkommen.
Guds kjærlighet er skaperkraften.
Guds kjærlighet skapte deg og meg.
Guds kjærlighet skapte Moder Jord for at vi skulle utvikle oss, for at vi skulle finne kjærligheten i oss selv og kjærligheten for hverandre.

Ordet er av Gud, ordet som er kjærlighet. Guds kjærlighet er betingelsesløs. Det er åpenbart i skaperverket. Solen skinner på oss alle. Naturens prakt er gitt oss alle.

Menneskets egoisme og dets frie vilje har skapt og skaper helvete på denne jord. Det er også åpenbart gjennom den krig og vold som utøves daglig og serveres som nyheter for din øyne.

Der kjærligheten rår har egoismen dårlige kår. Kjærligheten er den mektigste kraften i universet fordi den er av Gud. Den er Gud selv, Gud som gav deg din frie vilje til å utvikle deg, for å finne kjærligheten og ditt sanne jeg her på jorden. Så bruk livet som er gitt deg til å finne ditt sanne jeg, til å finne kjærligheten som ga deg liv, for når du selv er blitt kjærlighet, da er du også blitt Guds hender på denne jord. Da har du oppfylt deg selv i Guds skaperverk, for da er du blitt ett med Skaperen.

Når du sier til din neste, Gud velsigne deg, ja så sier du at kjærligheten og visdommen må komme til dette mennesket. Det er din kjærlighet du gir når du velsigner din bror og søster i Guds navn.

Gud velsigne deg, min venn.